Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro nové zážitky

Vyhledávání

 

Často kladené dotazy

Připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastější otázky, které se vztahují k proceu certifikace Českého systému kvality služeb. V případě, že jste zde odpověď na svoji otázku nenašli, chcete nám sdělit zajímavé podněty nebo máte připomínky k naší práci, jsme Vám k dispozici. 

Mohou být certifikovány i organizace působící ve veřejném sektoru?

Ano, Český systém kvality služeb je určen nejen pro organizace komerčního charakteru, ale i pro poskytovatele služeb z oblasti veřejného sektoru, a to zejména turistická informační centra, muzea, galerie, atraktivity cestovního ruchu jako jsou hrady, zámky, zříceniny, další kulturní či přírodní památky nebo celá řada dalších veřejných organizací, jež mají k odvětví cestovního ruchu vztah. Vždyť i tyto veřejné organizace by se měly snažit pracovat na zvyšování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti svých návštěvníků.

31.10.2013 17:10:22 | přečteno 0x | Ing. Radek Chaloupka | Celý článek
 

Jakým způsobem je značka ČSKS propagována?

Základním komunikačním prostředím pro propagaci značky Českého systému kvality služeb jsou tyto webové stránky, na kterých budou prezentovány zapojené organizace. K dispozici bude rovněž recenzní portál, kde budou moci zákazníci vyjádřit svou spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb  

9.8.2013 13:24:22 | přečteno 0x | Lenka Žáková | Celý článek
 

Musí mít každá organizace svého trenéra kvality?

Každá organizace usilující o certifikaci nemusí mít nutně svého Trenéra kvality. Standard ČSKS myslí i na ty nejmenší organizace a nabízí následující varianty řešení.

21.7.2013 1:34:28 - aktualizováno 9.8.2013 7:42:35 | přečteno 0x | Ing. Radek Chaloupka | Celý článek
 

Jaké požadavky musí organizace plnit v průběhu certifikačního období?

V průběhu certifikačního období, tzn. po dobu 3leté platnosti certifikátu, organizace naplňuje požadavky, které si sama stanovila na základě požadavků Standardu Českého systému kvality služeb.

21.7.2013 1:29:23 - aktualizováno 26.7.2013 11:42:28 | přečteno 0x | Ing. Radek Chaloupka | Celý článek
 

Kolik osob může organizace vyslat na školení trenérů kvality?

Vzhledem k tomu, že Český systém kvality služeb je financován ze strukturálních fondů EU umožňuje rozpočet projektu proškolení limitovaného počtu osob za jednu organizaci, což nabízí možnost představit systém většímu počtu organizací, respektive většímu počtu Trenérů kvality.

20.7.2013 17:26:57 - aktualizováno 26.7.2013 11:44:36 | přečteno 0x | Ing. Radek Chaloupka | Celý článek
 

Jaké náklady jsou spojené s procesem certifikace?

Vzhledem k tomu, že certifikace v Českém systému kvality služeb je do 31. prosince 2015 bezplatná, vznikají organizacím pouze časové náklady.

20.7.2013 17:05:48 - aktualizováno 9.8.2013 7:45:08 | přečteno 0x | Ing. Radek Chaloupka | Celý článek
 

Zvládne požadavky certifikace i velmi malá organizace?

Ano, požadavky pro získání certifikace jistě splní i malá organizace. Požadavky Českého systému kvality služeb jsou nastaveny tak, aby přinesly užitek zejména malým a středním organizacím. 

9.7.2013 16:44:35 - aktualizováno 26.7.2013 11:53:55 | přečteno 0x | Hana Balochová | Celý článek
 

Mám zájem o certifikaci, ale nesplňuji technický předpoklad?

Pokud se na organizace vztahují sektorové technické předpoklady je třeba tyto předpoklady splnit před podáním žádosti o posouzení podmínek vyplývajících ze Standardu ČSKS k certifikaci Českého systému kvality služeb.

21.7.2013 1:41:29 - aktualizováno 4.10.2013 16:25:45 | přečteno 0x | Ing. Radek Chaloupka | Celý článek
 

Proč byl vytvořen další standard, když jich je již tolik k dispozici?

Je pravdou, že zde existuje celá řada jiných standardů kvality od Czech Made až po normy ISO řady 9000. Také je pravdou, že některé z těchto standardů velmi zřetelně napomohly kvalitě výrobků či služeb a pevně zakořenily v povědomí zákazníků.

9.7.2013 16:44:53 - aktualizováno 21.8.2013 13:40:47 | přečteno 0x | Celý článek
 

Co se stane s vytvořeným systémem, až skončí financování projektu z evropských zdrojů?

Cílem Ministerstva pro místní rozvoj je vytvořený Český systém kvality služeb i nadále jako základní nástroj státní politiky cestovního ruchu podporovat a rozvíjet tak, aby v České republice stejně jako v dalších evropských zemích mohl tento systém přispívat ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Jeho podpora je zakotvena i ve schválené  Koncepci státní politiky cestovního ruchu na období 2014 - 2020.

20.7.2013 17:11:43 - aktualizováno 21.8.2013 13:41:30 | přečteno 0x | Ing. Radek Chaloupka | Celý článek
 

Co bude organizace muset udělat, aby certifikát získala?

Každá organizace usilující o certifikaci musí nejprve provést registraci na webovém rozhraní ČSKS a určit si z řad svých pracovníků svého Trenéra kvality. Ten projde školením v Centru pro školení a regionální koordinaci, kde se naučí pracovat s jednoduchými nástroji pro zlepšování kvality služeb.

12.7.2013 15:20:12 - aktualizováno 21.8.2013 13:43:41 | přečteno 0x | Celý článek
 

Proč byl systém vytvořen jako dvoustupňový?

Dva stupně Českého systému kvality služeb byly vytvořeny z důvodu širokého rozpětí cílových skupin, které se mohou certifikovat.

12.7.2013 15:20:35 - aktualizováno 21.8.2013 13:45:07 | přečteno 0x | Lenka Žáková | Celý článek
 

Je možné certifikovat organizaci rovnou ve II. stupni systému?

Certifikovat se rovnou ve II. stupni systému možné není, jelikož je realizován v přímé návaznosti na Stupeň I. 

12.7.2013 15:21:46 - aktualizováno 21.8.2013 13:46:06 | přečteno 0x | Lenka Žáková | Celý článek
 
9.7.2013 16:44:02 | přečteno 0x | Lenka Žáková
 
facebookRSS
Integrovaný operační program - Evropská unie - MMR ČR
load