Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro nové zážitky

Vyhledávání

 

Certifikace Stupně I

Máte již základní informace o Českém systému kvality služeb a chcete se zapojit? Zde naleznete podrobný rozpis kroků potřebných k certifikaci v I. stupni systému. 

cesta pozadavkyIPrvním krokem k zapojení se do Českého systému kvality služeb je rozhodnutí organizace o vstupu do systému. Tento krok je zásadní, neboť předpokládá, že si organizace uvědomuje důležitost poskytování kvalitních služeb zákazníkům a chce na zvyšování kvality pracovat.

Po rozhodnutí o vstupu do systému následuje registrace na webovém portále www.csks.cz, kde je třeba vyplnit základní vstupní údaje. Administrátor pak přihlášeného uživatele vyzve k vyplnění formuláře/informace o pracovníkovi, který bude v dané organizaci odpovědný za zavádění prvků systému. Tento pracovník musí absolvovat školení pro Trenéry kvality Stupně I a následně začne v organizaci implementovat nástroje a požadavky nutné k získání Certifikátu kvality ČSKS.

Organizace uzavře přihlášku s certifikačním místem a současně, až bude mít splněny veškeré požadavky, zašle certifikačnímu místu potřebnou dokumentaci k posouzení. Součástí dokumentace je formulář žádosti, vize a týmový závazek, doklad o splnění sektorových technických předpokladů (vztahují-li se na organizaci), formulář procesů a formulář s Plánem opatření. Certifikační místo prostřednictvím nezávislého hodnotitelského centra dokumentaci posoudí a v případě kladného vyhodnocení obdrží organizace Certifikát kvality Stupně I.

Po celou dobu implementace Standardu Českého systému kvality služeb je trenérovi kvality i celé organizaci zajištěna podpora ze strany regionálního koordinátora. 
Certifikace v systému je závazkem organizace, že je připravena neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb.
18.7.2013 16:59:14 - aktualizováno 2.8.2016 15:20:57 | přečteno 0x | Adéla Pilařová
 
facebookRSS
Integrovaný operační program - Evropská unie - MMR ČR
load