Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro nové zážitky

Vyhledávání

 

Struktura systému

Český systém kvality služeb je tvořen následujími součástmi:

1 - Standard Českého systému kvality služeb

Standard ČSKS tvoří metodickou a nedílnou součást Českého systému kvality služeb. Účelem Standardu je podpořit kvalitu ve službách v oblasti cestovního ruchu a tím vytvořit předpoklad pro spokojenost zákazníka. Požadavky, které Standard definuje, jsou formulovány tak, aby jejich aplikace přinesla užitek jak zákazníkům, tak i provozovatelům služeb od těch nejmenších až po velké organizace.

Podle tohoto Standardu je možné certifikovat organizace poskytující služby v cestovním ruchu, avšak aplikace jeho požadavků může být užitečná i pro poskytovatele služeb mimo sektor cestovního ruchu. Požadavky Standardu na implementaci Českého systému kvality služeb v organizacích jsou rozlišeny dle náročnosti využitých nástrojů pro zlepšování kvality služeb na Stupeň I a Stupeň II. Jednotlivé stupně Standardu vyjadřují míru implementace systému v organizaci a její zájem na rozvoji kvality.

Aktualizaci Standardu vydává Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, přičemž jeho aktuální znění nabývá platnosti datem zveřejnění na webových stránkách Českého systému kvality služeb. Znění Standardu a jeho případné revize připravuje Specializované pracoviště na základě vlastních poznatků i podnětů z Rady pro kvalitu a certifikaci, Hodnotitelského centra i profesních asociací. Standard a jeho případné revize schvaluje Rada pro kvalitu a certifikaci na návrh Specializovaného pracoviště.

ikona souboruStandard Českého systému kvality služeb

2 - Značka Českého systému kvality služeb

CSKS cmyk2, obrázek se otevře v novém okně

Úspěšné organizace získají po splnění všech požadavků certifikačního procesu Českého systému kvality služeb označení tvořené symbolem Q s doplněním čísla dosaženého stupně systému. Značka Českého systému kvality služeb je registrovanou kombinovanou ochrannou známkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR u Úřadu pro průmyslové vlastnictví a každé organizaci je udělována pouze po dobu, kdy tato organizace vlastní platný certifikát Českého systému kvality služeb. V případě nerespektování Závazných pravidel certifikace je organizace povinná označení vrátit zpět jejímu Specializovanému pracovišti. 

ikona souboruLogo manuál pro používání značky Českého systému kvality služeb
ikona souboruZávazná pravidla certifikace Českého systému kvality služeb

3 - Institucionální zabezpečení  Českého systému kvality služeb

Institucionální zabezpečení Českého systému kvality služeb je tvořeno Specializovaným pracovištěm ČSKS, Hodnotitelským centrem ČSKS a Radou pro kvalitu a certifikaci ČSKS. Organizační struktura byla nastavena s ohledem na zajištění objektivního, transparentního a nezávislého procesu certifikace.

18.7.2013 16:53:27 - aktualizováno 1.8.2017 14:03:22 | přečteno 6670x | pilarova
 
facebookRSS
Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj
load