Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro nové zážitky

Vyhledávání

 

Centrum Národního parku Saské Švýcarsko Bad Schandau

„Vítejte v pohádkové zemi. Vydejte se s námi na fascinující cestu časem geologickou a biologickou minulostí našeho kontinentu. Objevte fosilní zbytky z období křídy i zástupce flóry a fauny z doby ledové, kteří zde stále žijí. Vstupte do světa bez hluku, bez termínů a bez všednosti.“ Takto začíná upoutávka na Národní park v Saském Švýcarsku.

Národní park v Saském Švýcarsku je jediným národním parkem v Sasku a je jediným skalním národním parkem v Německu. Prudká vzdorovitost kdysi Labské pískovce ochránila před proměnou v moderní kulturní krajinu. Status národního parku propůjčený v roce 1990 zajišťuje, že tomu tak zůstane i v budoucnosti.

My jsme navštívili Centrum Národního parku Saské Švýcarsko, které bylo založeno v roce 1991. Původně mělo 22 členů, nyní sdružuje členů 400.

Toto centrum není jen běžným turistickým informačním centrem, ale mnohem více magnetem pro návštěvníky a místem setkávání a vzdělávání. Výstavy k tématům divoká příroda a kulturní krajina, přednášky, semináře a projekty přibližují poslání, zajímavosti a zvláštnosti přeshraničního regionu národních parků České a Saské Švýcarsko. Stálou, zčásti interaktivní výstavu věnovanou specifikům národního parku doplňuje vždy po zhruba dvou letech aktualizovaná výstava k tématu kulturní krajina (území chráněných krajinných oblastí) a velkoplošná multimediální projekce. Obě výstavy jsou dvojjazyčné (v němčině a v češtině), u audiovizuálních prvků je navíc možné zvolit i angličtinu. Návštěvník zde kromě toho nalezne řadu interaktivních atrakcí, kde získá informace o geologii, rostlinách, zvířatech, o historii využití tohoto území, ale i o přírodě a kulturní krajině regionu.

Manažerka kvality Maria Müeller říká, že kvalita poskytovaných služeb hrála pro Centrum Národního parku Saské Švýcarsko velkou roli dávno předtím, než se o Service Qualität Deutschland začalo centrum zajímat. Vedení centra dlouho přemýšlelo, jak zlepšit úroveň poskytovaných služeb, jak přilákat více zákazníků a vůbec jak získat zpětnou vazbu o tom, co návštěvníci skutečně chtějí a očekávají a proč by měli centrum navštívit. Zavedení systému kvality služeb Service Qualität Deutschland jim pomohlo k tomu, aby si uvědomili svou pozici na trhu, odhalili silné a slabé stránky fungování centra, uvědomili si, kdo je jejich cílovým zákazníkem a zaměřili se na neustálé zlepšování poskytované služby jako takové. Centrum je v současné době v certifikačním období pro stupeň II Service Qualität Deutschland.

Centrum Národního parku je řádným členem Regionálního svazu, který sdružuje obce, komunální sféru, hotely, zařízení pro volný čas. Dále je centrum v projektech „Malířská stezka“ (Malerweg) v Labských pískovcích a „Cyklostezka Labe“. Projekty byly financovány z programu „Cíl 3 Turistika bez hranic.“

V Centru Národního parku Saské Švýcarsko jsme měli možnost setkat se i se starostou města Bad Schandau panem Eggertem. Město Bad Schandau má jako jedno z mála měst pečeť kvality „Q-Stadt.“ Starosta města pan Eggert původně o myšlence nechat město certifikovat pečetí kvality přesvědčený nebyl, ale kolegové jej přesvědčili. Původní otázkou bylo, jak může pomoci kvalita jednotlivých podniků, nakonec společně dospěli k názoru, že důležitý je výsledný dojem. „S pečetí kvality jsou spojena velká očekávání, zákazníci přijedou do města a očekávají kvalitu, chtějí ji vidět a doslova se po ni pídí na každém kroku. Je to o vůli a konstantní práci,“ říká starosta a jedním dechem zdůrazňuje cestu, která k certifikaci vede. Cesta je cíl a proto se každý měsíc schází u stolu 18členný tým a řeší aktuální problémy a nejvhodnější opatření k nim. Každý měsíc si tým stanoví 5 cílů, na které se zaměří. Uměním je dostat se na kompromis, což je mnohokrát vzhledem k rozdílnosti názorů velký problém. Starosta říká, že „červ na udici musí chutnat rybě, ne rybáři“. Jinými slovy, navržená opatření a kroky, které je třeba podniknout, musí být prospěšná finálnímu zákazníkovi, ne tomu, kdo je nastavuje.

Na otázku, zda pozoruje závist ostatních měst, které pečeť kvality nemají, odpovídá, že ne, že více než se závistí je konfrontován s dotazy, co konkrétně pečeť kvality městu přinesla. A to je přece velký úspěch, že!

21.11.2013 19:44:05 - aktualizováno 28.7.2016 13:22:07 | přečteno 2562x | pilarova
 
facebookRSS
Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj
load